Vi är inte helt klara med vår sida om Veterinär men vi jobbar på det. Snälla ha tålamod med oss.

Veterinär

Detta är min sida om hur man blir veterinär och hur man kan få hjälp till sina husdjur av en veterinär online eller nära sig själv.

Veterinär

Veterinär
Bild: Wikipedia/Freeimages.com

Veterinärguiden ska bli en komplett informationsportal för dig som har små eller stora husdjur och söker råd och information om att anlita en veterinär.

Vi ska diskutera olika försäkringar, kostnader och lista bra veterinärer samt saker att tänka på när man är hund- och kattägare.

Tills vår nya sida kommer upp rekommenderar vi dig som är hundägare att besöka Hundar.se


Vad gör veterinären?

En veterinär vårdar sjuka och skadade djur. Veterinärer arbetar även med förebyggande åtgärder, såsom vaccinering och märkning så att djuret kan komma tillbaka till ägaren om det försvinner. Veterinärer avlivar också djur när så behövs.

Den moderna veterinärvården erbjuder en mängd olika behandlingar till djur, allt från medicinering till stora operationer. I mångt och mycket ligger veterinärvården inte långt efter den mänskliga sjukvården. Det är veterinären i samråd med ägaren som avgör vilken vård som ett enskilt djur får. Avgörande är ofta hur stora chanser djuret har att få ett värdigt liv efter vården och hur plågsam och långvarig behandlingen är.

Veterinärer har 5,5 års utbildning. På det finns många specialistutbildningar. Det betyder att det finns många specialister som är duktiga inom ett specifikt område. De flesta veterinärer arbetar antingen med smådjur eller med lantbruksdjur, men även veterinärer inom specifika djurslag finns. Dessutom finns det specialister inom olika sjukdomar och skador på djuren.


Att tänka på vid veterinärbesök

Oftast besöker man veterinären efter bokning via telefon. Genom att tydligt berätta om symptomen får veterinären en bild av hur akut läget är och kan avgöra om man ska komma in direkt eller om det räcker med en tidsbokning.

Om besöket inte brådskar bör man passa på att skaffa så stor information som möjligt om den vård som kan tänkas behövas. Även om besöket är akut behöver man vara förberedd, så att veterinären får en chans att göra ett bra arbete.

Man ska notera hur länge symptomen funnits, om djuret har feber, hur humöret på djuret är jämfört med när det är friskt, om djuret ätit och druckit ordentligt, och om det hostat, kräkts eller haft diarré. Alla observationer är till hjälp för veterinären och i vidare behandlingar.

Ta alltid med dig registreringspapper och eventuella försäkringspapper när du åker till veterinären. Om djuret har pass, så ska man ta med det också. Med försäkringsnumret med sig kan man få fakturan direktreglerad vid besöket och slippa lägga ut så stora pengar. Tänk på att det kan vara bra att vara två vid ett veterinärbesök, av flera olika skäl.


Djurförsäkring

Kostnaden för att vårda ett svårt sjukt djur kan bli mycket stor om man har otur. En försäkring ersätter utlägg för djuret om det blir skadat eller sjukt. För en vanlig hund kostar en normal försäkring drygt tusen kronor per år, men det finns många olika försäkringar och prisklasser att välja mellan.

Vad som täcks av försäkringen beror på vilken typ av försäkring som tecknats. Det finns nästan alltid en självrisk på djurförsäkringar. Det betyder att man får betala en grundkostnad själv, medan försäkringsbolaget betalar resten av notan. Det finns både rörliga och fasta självrisker och ibland kan man välja hur hög självrisk man är beredd att ta.

En försäkring ersätter inte förebyggande vård, sjukdomar eller skador som fanns före försäkringens tecknande, kastreringar, tandsten, dina egna sjukbeslag eller specialfoder. Ibland finns ett tak på försäkringen. Då täcker försäkringen kostnader upp till detta takbelopp. Om kostnaden blir högre får man betala det ur egen ficka. Hur högt detta tak ska vara är också något som man ibland själv kan bestämma i och med att man tecknar en försäkring.


Vad kostar det att gå till veterinären?

Veterinärer tar ut olika avgifter beroende på vad det är som behöver göras. Generellt tar veterinärer ut en grundavgift och lägger sedan på kostnader för vård, röntgen, undersökningar och ingrepp som utförs vid besöket. En djurägare anser ofta att det får kosta vad det vill bara djuret blir friskt. Men det är inte alltid det dyraste är det bästa för djuret. Det bästa är att diskutera situationen med veterinären och gemensamt komma fram till hur man på bästa sätt kan hjälpa sitt djur.

En kastrering av en hankatt kan kosta ungefär 800 kr, en vaccinering kostar några hundralappar. Mer komplicerade operationer och om djuret behöver stanna på kliniken kan kosta många tusenlappar. Om man får ut en veterinär till sitt hem brukar en avgift tas ut för resan och restiden och om man kommer in på klinik under jourtid kostar det extra.

Kostnaden för större ingrepp på djuret på grund av skada eller sjukdom täcks för det mesta av försäkringsbolaget om man har tecknat en försäkring före skadans eller sjukdomens uppkomst. Har man med sig försäkringspapper kan man ofta direktreglera större avgifter. Man måste ofta betala för sig innan man åker hem med djuret.


Djursjukhus

Det finns flera djursjukhus att vända sig till om djuret behöver vård. De flesta av dem är i privat regi. De stora djursjukhusen har en mycket bred kompetens och många specialister knutna till sig, vilket gör att de kan hjälpa djur med ovanliga, svårartade eller riktigt besvärliga problem.

På de stora djursjukhusen kan man ta hand om svårt sjuka djur under en längre tid än vad man kan på de mindre klinikerna. Långvariga behandlingar och större operationer sker oftast på djursjukhusen då de har all utrustning som krävs. De allra flesta djursjukhus har också jourtid dygnet runt. Ibland behövs en remiss från en annan veterinär för specialistvård och akutvård, men inte alltid.


Djurkliniker

Djurkliniker för smådjur och mindre hästkliniker finner man på de flesta orter i Sverige. De har ofta en god kunskap om de djur som de håller öppet för och generösa öppettider. Hit kan man vända sig för att få förebyggande vård såsom kastreringar, vaccineringar, id-märkningar, hältutredningar och hälsoundersökningar. Veterinärerna kan skriva ut recept, ge skötselråd och också undersöka allvarligare fall för rådgivning. Veterinärerna på djurklinikerna utför också ofta mindre operationer, som steriliseringar, ögonoperationer och ingrepp i öronen.

Djurklinikerna drivs nästan alltid privat och man kan själv välja vilken djurklinik och veterinär som man tycker har den bästa kompetensen för det djur man äger. De olika klinikerna kan också skilja sig i pris så det kan vara värt att ringa runt och jämföra priser innan man bokar. Oftast bokar man tid per telefon. Det kan vara bra att veta att klinikerna ofta kräver direktbetalning, så att man har med sig tillräckligt med pengar.


Distriktsveterinär

Varje län har ett eller flera veterinärdistrikt. Inom dessa verkar distriktsveterinärerna. De arbetar mestadels med lantbrukets djur och hästar men de har även sällskapsdjur, det vill säga alla djurslag som sitt område. Distriktsveterinärerna är anställda av jordbruksverket och de finns att få tag på dygnet runt.

Distriktsveterinärerna har oftast en egen smådjursklinik som man kan besöka efter telefonrådgivning och alla distriktsveterinärer kommer ut till djuren på plats vid behov. Distriktsveterinärerna är bra utrustade för de flesta sjukdomar och skador, både i fält och på sin egen klinik. Ordinarie telefontiden är satt till mellan 8 och 9 på morgonen för ickeakuta samtal. För akuta fall finns ett telefonnummer dit man kan ringa för att få uppgift om jourhavande veterinär.

Jouravgift tillkommer vid brådskande fall men det kan vara en extrakostnad värd att ta, till exempel om ett djur har en svår förlossning och inte kan flyttas, eller om en resa i annat fall kan påverka djuret negativt. Förutom att vårda djur och vara ambulerande jourhavande för nödställda arbetar också distriktsveterinärerna med smittskydd. Distriktsveterinärerna godkänner faktura om man inte har pengar med sig.


När behövs veterinären?

Om ett djur visar tecken på sjukdom, slöhet eller avmagring är det dags att ringa veterinären. Det är det också om djuret börjar uppföra sig onormalt, får diarré, eller har feber.

För att veta om något är fel med djuret bör man ha för vana att undersöka djuret när det är friskt. Då vet man när något inte är som det ska, och dessutom blir det lättare för veterinären att undersöka djuret om något går fel. För att veta om ett djur har feber är det också vist att ta tempen på djuret när det är friskt. Om man känner sig osäker på hur djuret mår går det att ringa närmaste veterinär och de flesta försäkringsbolag har en jourlinje med telefonveterinär som man kan rådfråga.

Den svenska lagen och alla försäkringsbolag kräver, för att man ska få ersättning, att man anlitar en veterinär när det behövs. Om man inte gör det kan man ställas till svars för att man inte vårdar djuren och att man utsätter dem för onödigt lidande. Ekonomiska svårigheter är inte ett argument för att inte uppsöka veterinär.


Vem kontrollerar veterinären?

De olika länsstyrelserna har ansvaret för tillsynen av landets veterinärer, de privata såväl som distriktsveterinärerna. Det är länsveterinären som har den viktiga uppgiften och han/hon kontrollerar att veterinären sköter sitt jobb, har rent på klinikerna, utför behandlingar på rätt sätt och inte skriver ut mer mediciner än vad patienterna verkligen behöver.

Om man anser att det djur man är ägare till har blivit felbehandlat av en veterinär kan man vända sig till Veterinära Ansvarsnämnden för att få prövning. Veterinära Ansvarsnämnden är en fristående myndighet som verkar under jordbruksdepartementet. De avgör om veterinären ifråga ska ha disciplinärt straff. Beslutet går att överklaga om man inte är nöjd.


Djurskydd och veterinär

Jordbruksverket är den instans som bestämmer om djurskyddslagen. I djurskyddslagen står det att man ska vårda sina djur väl och tillkalla veterinär om det behövs. Det står även vilka ingrepp som måste utföras av en veterinär och vilka ingrepp som inte får göras alls. Operativa ingrepp får enbart utföras av veterinär och för att få utföras alls måste det finnas veterinärmedicinska skäl. Detta gäller även injiceringar av ämnen i ett djurs kropp.

Veterinärer har skyldighet att anmäla misstänkta vanvårdsfall och ska själva upprätthålla ett gott djurskydd. Man tillkallar alltid veterinär om man misstänker att ett djur far illa. Veterinären har också rätt att i värsta fall avliva ett djur om det föreligger skäl för det av djurskyddsskäl.


Maila mig om du vill

Din epost-adress: (Your email)

Meddelande:

Snälla spamma mig inte så svara på en fråga (please no spam!!).

Vad blir detta: 4 + 2 =